VAN DE BIJBEL WORDT U WIJS. VAN ANDERE BOEKEN OOK
   
BOEKEN

Het beste boek wat ooit geschreven is, is de BIJBEL.
De bijbel bevat wijze woorden van de Hemelse Vader aan zijn kinderen.

Binnenkort komen hier meer boeken op te staan.

   

Copyrights Opwekkingstijd - powered by ISSv3pro